O nas

CDM Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, 16-400, Ul. Wojska Polskiego 112A. Uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.04.00-20-0019/18 pn. „Opracowanie Strategii Wzorniczej szansą na rozwój CDM Sp. z o.o.”

objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0019/18-00 z dnia 17.06.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie właściwego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

 Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • Zbadanie potencjału i możliwości przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania wzornictwa.
 • Analiza stosowanego przez przedsiębiorstwo modelu biznesowego.
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym.
 • Dostosowanie głównej bazy produktowej do najnowocześniejszych trendów w branży.
 • Rozszerzenie oferty o nowoczesne wzornictwo wyróżniające produkty Wnioskodawcy.
 • Dywersyfikacja oferty produktowej.
 • Skuteczne pozyskanie Klientów zagranicznych i rozwój eksportu.
 • Zbudowanie nowoczesnych kanałów komunikacji rynkowej.

Wartość projektu: 54 120,00 zł

Dofinansowanie 37 400,00 zł


CDM Sp. z  o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 112 A, 16-400 Suwałki, uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt WND-RPPD.05.01.00-20-0183/17 pn. Wymiana źródła ciepła- dostawa i montaż kotła opalonego biomasą oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 35kW w CDM Spółka z o.o. w Suwałkach

objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0183/17-00 z dnia 20.12.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna , Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem projektu jest obniżenie kosztów funkcjonowania firmy poprzez zainstalowanie własnego źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej elektrycznej oraz modernizacja własnego źródła ciepła w oparciu o kocioł na biomasę

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • Spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
 • Ograniczenie kosztu zakupu energii elektrycznej.
 • Zmniejszenie obciążeń finansowych przedsiębiorstwa
 • Poprawa efektywności energetycznej.
 • Przejście z wysokoemisyjnej gospodarki na niskoemisyjną.

Wartość projektu: 841 197,00 zł

Dofinansowanie:  437 255,00 zł


CDM Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, 16 – 400, ul Wojska Polskiego 112A, uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPPD.01.03.00-20-0043/16 pn.:

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ram okiennych oraz rozszerzenie oferty produktowej w firmie CDM Sp. z o.o.”

objęty umową o dofinansowanie nr RPPD.01.03.00-20-0043/16-00 z dnia 31.03.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy CDM Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowego produktu do oferty,
 • zwiększenie innowacyjności poprzez wdrożenie wyników własnych prac B + R,
 • wzrost przychodów w tym z eksportu,
 • zwiększenie uwzględnienia kwestii środowiskowych poprzez wdrożenie ekoinnowacji organizacyjnej, marketingowej, procesowej i produktowej.

  Wartość projektu: 8 378 499,19 zł

  Dofinansowanie: 2 724 715,18 zł


  O nas

  Szanowni Państwo!

  Jesteśmy przekonani, że widoki z Państwa okien są wspaniałe. Takie obrazy wymagają równie pięknych ram. To jest właśnie pierwszy, jakże ważny argument, na skorzystanie z naszej oferty. Produkowane przez nas drewniane okna i drzwi są eleganckie, stylowe oraz znakomicie współgrają z otoczeniem, nadają klasę domom i mieszkaniom, podkreślają urodę budynków, tworzą harmonijną całość w zabytkowych kamienicach i pałacach.

  Z drewna można zrobić wiele wyjątkowych, pięknych rzeczy, to piękno może być również funkcjonalne. Każdą wizję, każdy kształt, wzór, najciekawsze kolory i odcienie farb, skomplikowaną ornamentację pomogą dobrać doświadczeni projektanci i technolodzy, którzy mogą konsultować się bezpośrednio z Państwa architektem lub inwestorem zastępczym.

  Dbamy o najwyższą jakość naszych wyrobów. Podstawą jakości jest drewno. Drewniane okna i drzwi zapewniają komfort, gwarantują doskonałe zabezpieczenie przed zimnem, bezpieczeństwo i wyciszenie wnętrz. Do produkcji używamy zarówno rodzimego dębu, sosny, świerku, modrzewia, jak i egzotycznego azjatyckiego drewna meranti. W naszych wyrobach stosujemy zawiasy, zamki i okucia najlepszych światowych producentów, podnoszą one trwałość produktów. Pamiętamy o ekologii, używane przez nas nowoczesne technologie sprawiają, że zarówno produkcja, jak i produkty finalne są przyjazne dla środowiska.

  Drewniane okna i drzwi produkujemy od 2000 roku, długoletnie doświadczenie, sprawna, fachowa załoga, terminowość dostaw, wieloletnie gwarancje to argumenty, które przemawiają za tym, by skorzystali Państwo z naszej oferty.

  Sprawdź nas, poznaj nasz zgrany zespół, przyjedź do nas…

  Z poważaniem
  ZESPÓŁ CDM Sp. z o.o.