Zapytania ofertowe

Suwałki, dnia 20.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

Usługa: Przygotowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego dla firmy CDM Sp. z o.o.

Załączniki: