Strefa klienta


Każde okno już w fabryce ma odpowiednio wyregulowane okucia, a ewentualnych korekt dokonuje grupa montażowa podczas jego montażu. Przynajmniej podczas początkowego okresu eksploatacji okna nie wymagają dodatkowej regulacji przez użytkownika. Jednak nawet w oknach poprawnie użytkowanych może z czasem dojść do rozregulowania okuć, choćby z powodu naturalnego rozszerzania się i kurczenia profili okiennych latem i zimą. Najbardziej są na to narażone duże okna, ponieważ ulegają one większym odkształceniom pod wpływem zmian temperatury, a ponadto na ich okucia działa znaczne obciążenie wynikające z dużego ciężaru skrzydeł. Takie okna trzeba częściej sprawdzać i regulować.

 

Poniżej zamieszczamy instrukcje konserwacji i regulacji stolarki okiennej i drzwiowej naszej produkcji.

 

pdf Instrukcja konserwacji, renowacji, obsługi i użytkowania okien

pdf Regulacja okna PSK

pdf Regulacja okna PSK automat

pdf Regulacja okna łukowe