06.06.2018 Wizyta Prezydenta Miasta Suwałki

W dniu wczorajszym odwiedził nas Prezydent Miasta Suwałk Pan Czesław Rynkiewicz.

Na zdjęciu od lewej:

Wiceprezes Zarządu CDM – Jarosław Olszyński

Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Rynkiewicz

Prezes Zarządu CDM – Grzegorz Król

Wiceprezes Zarządu CDM – Tomasz Kamiński